If you are searching for Mùa Thu Vắng Anh ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Mùa Thu Vắng Anh using ukulele or guitar.
This song by La Tuấn Dzũng can also be played by that instruments.
=

Mùa Thu Vắng Anh chords has Bossa Nova rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mùa Thu Vắng Anh by La Tuấn Dzũng Ukulele Chords

Có những chiều ngồi ngắm lá vàng rơi
Cây thông già nhìn hàng me trơ
Tiếng kinh cầu ru hồn chốn hư không
Tình mang nhung nhớ khóc biệt ly
 
Anh đi rồi tượng đá cũng buồn thương
Công viên buồn làm sầu vương khoé mắt
Vắng anh rồi ai dìu bước em đi
Tình em lá úa nhớ người đi
 
Thu năm nào cùng anh sánh bước
Đời có anh là nắng ấm ngày xanh
Tình đắm say niềm hạnh phúc êm đềm
Xây khúc nhạc ân tình muôn câu ca
 
Thu năm này mình em đếm bước
Đời vắng anh cuộc sống cũng buồn tênh
Tình lẻ loi bờ môi khô mong chờ
Đêm thu lạnh cát bụi nhoà đôi mi.

To play the this songs, including Mùa Thu Vắng Anh by La Tuấn Dzũng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.