If you are looking for Viết Tiếp Ước Mơ ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Viết Tiếp Ước Mơ using ukulele or guitar.
This song by Lê Xuân Đức can also be played by that instruments.
=

Viết Tiếp Ước Mơ chords has Valse rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Viết Tiếp Ước Mơ by Lê Xuân Đức Ukulele Chords

Cuộc sống của em cần có một trái tim
Để biết hy vọng và yêu thương đời sống
Để mai này, tỏa sáng những ước
 
Rồi mai đây em lớn, em đi khắp muôn nơi
Cầm tay nhau chung bước cùng trái tim cho em
Dựng xây đất nước, vươn tới những chân trời
Mang ước mơ tuyệt vời, thiết tha dâng cuộc đời
Bầy chim non tung cánh bay tới những phương trời
Mang ước mơ tuyệt vời, thiết tha dâng cuộc đời.
 
Trời xanh nắng vàng bên nhau em hát vang
Bài ca tới trường và yêu thương đời sống
Để mai này tỏa sáng những ước
 
Mọi điều đi từ tim sẽ chạm đến trái tim
yêu thương kiến thiết ngàn ước mơ cho em.
Dựng xây đất nước, vươn tới những chân trời
Mang ước mơ tuyệt vời, thiết tha dâng cuộc đời
Bầy chim non tung cánh bay tới những phương trời
Mang ước mơ tuyệt vời, thiết tha dâng cuộc đời.

To play the most songs, including Viết Tiếp Ước Mơ by Lê Xuân Đức by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.