If you are searching for Xin mẹ ukulele chords, you’ve visit to the right site.
You can play versatile instrument Xin mẹ using ukulele or guitar.
This song by Lm. JB. Nguyễn Sang can also be played by that instruments.
=

Xin mẹ chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Xin mẹ by Lm. JB. Nguyễn Sang Ukulele Chords

1. Mẹ ơi xin cho đôi bạn suốt đời thủy chung,
Mẹ ơi xin cho đôi bạn gắn bó yêu thương .
Dìu nhau đi trong cuộc đời lúc buồn lúc vui
để nên mái ấm gia đình ngợi khen Chúa hiển vinh.
 
Đk:
Cho hoa yêu thương kết trái đơm hương
trung trinh tin yêu bác ái nêu gương
khiêm nhu đơn sơ giống thánh gia xưa
sống trọn một đời xứng với ơn gọi.
 
2. Mẹ ơi xin cho đôi bạn sống đời đức tin.
Làm gương cho các gia đình cuộc sống hy sinh .
Cùng nhau nêu gương của Mẹ sống lời Chúa luôn
làm cho hạt giống tin mừng được đậm nhánh trổ bông.
 
(Đk)

To play the most songs, including Xin mẹ by Lm. JB. Nguyễn Sang by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.