If you are looking for Người anh em tốt của tôi ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Người anh em tốt của tôi using ukulele or guitar.
This song by Minh Hy can also be played by that instruments.
=

Người anh em tốt của tôi chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Người anh em tốt của tôi by Minh Hy Ukulele Chords


1. Đến với tôi hỡi người bạn của tôi
Cùng nhau sẻ chia những đau khổ muộn phiền
Dù cuộc đời còn khó khăn
Và sóng gió anh em ta đâu nào muốn
Nhìn phía trước cố gắng mạnh mẽ vượt qua
Tình anh em ta còn luôn có nhau
Mình cùng chắp tay bước hết qua tháng ngày

2. Đã là nam nhi không được bước lui
Dù bao tính toán khiến ta yếu lòng
Vì cuộc đời là trắng đen
Đừng quay lưng khi anh em đang gặp khó
Đạp hết bão tố chỉ còn chúng ta
Nụ cười kia là một chứng nhân
Tình bạn hữu ta là mây xanh trên trời cao

ĐK: Tình anh em ta như mây núi bao la dù gặp sóng gió cuộc đời
Buồn hay vui anh em có nhau uống cạn nỗi sầu
Tình anh em qua bao sóng gió ta không lùi bước ta phải trân trọng
Tiếc chi danh lợi tình nghĩa anh em là hơn

To play the most songs, including Người anh em tốt của tôi by Minh Hy by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

If you are looking for Người anh em tốt của tôi ukulele chords, you have visit to the best site.
You can play versatile instrument Người anh em tốt của tôi using ukulele or guitar.
This song by Minh Hy can also be played by that instruments.
=

Người anh em tốt của tôi chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Người anh em tốt của tôi by Minh Hy Ukulele Chords

1. Đến với tôi hỡi người bạn của tôi
Cùng nhau sẻ chia những đau khổ muộn phiền
Dù cuộc đời còn khó khăn
Và sóng gió anh em ta đâu nào muốn
Nhìn phía trước cố gắng mạnh mẽ vượt qua
Tình anh em ta còn luôn có nhau
Mình cùng chắp tay bước hết qua tháng ngày

2. Đã là nam nhi không được bước lui
Dù bao tính toán khiến ta yếu lòng
Vì cuộc đời là trắng đen
Đừng quay lưng khi anh em đang gặp khó
Đạp hết bão tố chỉ còn chúng ta
Nụ cười kia là một chứng nhân
Tình bạn hữu ta là mây xanh trên trời cao

ĐK: Tình anh em ta như mây núi bao la dù gặp sóng gió cuộc đời
Buồn hay vui anh em có nhau uống cạn nỗi sầu
Tình anh em qua bao sóng gió ta không lùi bước ta phải trân trọng
Tiếc chi danh lợi tình nghĩa anh em là hơn

To play the most songs, including Người anh em tốt của tôi by Minh Hy by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.