If you are searching for Tình nghĩa Bắc Nam ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Tình nghĩa Bắc Nam using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Văn Sanh can also be played by that instruments.
=

Tình nghĩa Bắc Nam chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình nghĩa Bắc Nam by Nguyễn Văn Sanh Ukulele Chords


1. Tình Bắc Nam ta như trời biển bao la
Thề giữ quê nhà không bao giờ lìa xa
Trong cơn nguy biến đất nước gọi chúng ta
Vai chen vai tiến thấy như lòng nở hoa
 
Từ đồng sâu cho đến non cao cờ phất phới
Cùng nhịp chân theo tiếng loa kiên cường đi tới
Trăm năm vang tiếng núi sông giục lên đường tiến quân
Bao nhiêu xương máu bấy nhiêu hận thù ngất trời.
 
ĐK: Hỡi làng quê mến yêu bờ tre xác xơ đang chờ ta
Dòng sông có nghe người qua bến xưa nay ngậm ngùi
Rừng rừng dừa cao cũng bước theo chân người đi
Mặt trời vừa lên nghe gió reo qua ngàn bước chân
 
Hỡi mẹ ta đã đi từ khi súng bom qua làng quê
Từng đêm vẫn mong chờ đuổi hết quân giặc trở về
Hận thù càng cao hơn Thái sơn hay Trường Sơn
Người người còn đi theo bước chân anh hùng
 
2. Dù Bắc Nam xa nhưng lòng người đâu xa
Rừng núi quê nhà vẫn đêm ngày chờ ta
Nghe vang trong gió tiếng kêu gọi thiết tha
Quê hương lửa máu vẫn vang lừng tiếng ca
 
Dòng phù sa nuôi sống ta lên đường chiến đấu
Trùng trùng đi theo bước chân anh hùng An Phú
Vang vang chiến thắng núi sông giục căm thù tiến lên
Bao nhiêu nguy khó bấy nhiêu lòng người vững bền

To play the this songs, including Tình nghĩa Bắc Nam by Nguyễn Văn Sanh by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

If you are looking for Tình nghĩa Bắc Nam ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Tình nghĩa Bắc Nam using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Văn Sanh can also be played by that instruments.
=

Tình nghĩa Bắc Nam chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình nghĩa Bắc Nam by Nguyễn Văn Sanh Ukulele Chords

1. Tình Bắc Nam ta như trời biển bao la
Thề giữ quê nhà không bao giờ lìa xa
Trong cơn nguy biến đất nước gọi chúng ta
Vai chen vai tiến thấy như lòng nở hoa
 
Từ đồng sâu cho đến non cao cờ phất phới
Cùng nhịp chân theo tiếng loa kiên cường đi tới
Trăm năm vang tiếng núi sông giục lên đường tiến quân
Bao nhiêu xương máu bấy nhiêu hận thù ngất trời.
 
ĐK: Hỡi làng quê mến yêu bờ tre xác xơ đang chờ ta
Dòng sông có nghe người qua bến xưa nay ngậm ngùi
Rừng rừng dừa cao cũng bước theo chân người đi
Mặt trời vừa lên nghe gió reo qua ngàn bước chân
 
Hỡi mẹ ta đã đi từ khi súng bom qua làng quê
Từng đêm vẫn mong chờ đuổi hết quân giặc trở về
Hận thù càng cao hơn Thái sơn hay Trường Sơn
Người người còn đi theo bước chân anh hùng
 
2. Dù Bắc Nam xa nhưng lòng người đâu xa
Rừng núi quê nhà vẫn đêm ngày chờ ta
Nghe vang trong gió tiếng kêu gọi thiết tha
Quê hương lửa máu vẫn vang lừng tiếng ca
 
Dòng phù sa nuôi sống ta lên đường chiến đấu
Trùng trùng đi theo bước chân anh hùng An Phú
Vang vang chiến thắng núi sông giục căm thù tiến lên
Bao nhiêu nguy khó bấy nhiêu lòng người vững bền

To play the most songs, including Tình nghĩa Bắc Nam by Nguyễn Văn Sanh by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.