If you are looking for Em Là Gió Mát ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Em Là Gió Mát using ukulele or guitar.
This song by Phạm Trọng Cầu can also be played by that instruments.
=

Em Là Gió Mát chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Em Là Gió Mát by Phạm Trọng Cầu Ukulele Chords

Quay tròn quay tròn
Quay tròn tròn quay [F/C]tròn
Cho trời bớt nóng, miệt mài sớm hôm
 
Quay vù quay vù
Quay vù vù quay
Ô hay gió lộng quạt làm mùa thu
 
Tan ca mẹ về chiều nay mất điện
Em là gió mát với chiếc quạt nan
Em là gió mát mẹ khen em ngoan

To play the this songs, including Em Là Gió Mát by Phạm Trọng Cầu by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

If you are searching for Trường Làng Tôi ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Trường Làng Tôi using ukulele or guitar.
This song by Phạm Trọng Cầu can also be played by that instruments.
=

Trường Làng Tôi chords has Valse rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Trường Làng Tôi by Phạm Trọng Cầu Ukulele Chords


Trường làng tôi cây xanh lá vây quanh
Muôn chim hót vang lên êm đềm
Trường làng tôi, con đê bé xinh xinh
Len qua đám cây xanh nhẹ lướt
Trường làng tôi hai gian lá đơn sơ
Che trên miếng sân vuông mơ màng
Trường làng tôi, không giây phút tôi quên
Nơi sống bao kỷ niệm ngày xanh
Ðiệp khúc:
Nơi sống bao mái đầu xanh màu
Ðời tươi như cây lá xanh, lá xanh
Theo tháng ngày chiến cuộc lan tràn
Qua thôn xóm nát ngôi trường xưa
Không bóng hình bao trẻ nô đùa
Cùng nhau vang hát khúc ca vô
Mơ đến ngày nước non thanh bình
Trong thôn xóm ấm ngôi trường xưa
Trường làng tôi nay vang tiếng ê a,
Nay in bóng bao em nô đùa
Trường làng tôi không giây phút tôi quên
Dù cách xa muôn trùng trường ơi !

To play the most songs, including Trường Làng Tôi by Phạm Trọng Cầu by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.