If you are searching for Nhìn Lên ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Nhìn Lên using ukulele or guitar.
This song by Sevoice can also be played by that instruments.
=

Nhìn Lên chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nhìn Lên by Sevoice Ukulele Chords

Nhân gian chìm xoay đắm lắm gian nan
Không ai nhìn lên chẳng ai đi tìm
Mà sâu trong tâm lòng cứ khát khao
Hãy đến cùng Cha trao những sầu lo
Yêu thương Ngài bao phủ con trọn đời
Cùng chia sớt gánh nặng những thở than
 
Cuộc đời giao phó Ngài nay
Lòng nguyện theo Chúa mỗi ngày
Dẫu bước đường đi quá dài
Chúa vẫn chở che con hoài
Nhiều lần sao chỉ nhìn con
Dựa vào hơi sức mỏi mòn
Trung kiên hãy cứ vững lòng
Đồng hành là Đấng Lớn hơn.
 
Khi bao người đang bước đi một dòng
Mỗi lúc một đông lối kia lớn dần
Tìm đâu ra có người đứng bên con
Trông xem đường đi sao vẫn còn xa
Bao nhiêu niềm vui bỗng dưng tan dần
Và lòng tin theo luồng gió cuốn đi.
 
Kìa là tiếng nói dịu êm
Đừng sợ hãy cứ ngước lên
Ta luôn nhìn theo bước con
Thấu hết tận sâu nỗi lòng.
Nhiều lần sao chỉ nhìn con
Dựa vào hơi sức mỏi mòn
Trung kiên hãy cứ vững lòng
Đồng hành là Đấng Lớn hơn.
 
 
Tin nơi Cha dù hy vọng tan mất
Tin nơi Cha dù vấp ngã bao lần
Con quỳ đây nguyện cầu
Chờ mong Ngài thăm viếng con
 
Tin nơi Cha dù đêm mờ tăm tối
Tin nơi Cha dù thế giới thay dời
Con biết rằng
Ngài yêu và yêu con mãi.

To play the this songs, including Nhìn Lên by Sevoice by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.