If you are looking for Hỏi Ai ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Hỏi Ai using ukulele or guitar.
This song by Triết Thương can also be played by that instruments.
=

Hỏi Ai chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hỏi Ai by Triết Thương Ukulele Chords


Hỏi Ai
Nhạc va lời : Triết Thương
Album: Tình khúc một cơn say
 
Mai nầy đường phố vắng em
Hỏi ai cho ta gập người tình
Hỏi ai sao đường phồ thênh thang
Hỏi ai hỏi ai thôi đành vẩy tay chào
Thôi ta về nhìn lại mãnh khăn nhỏ
Còn vương mùi tóc hương em
 
Phố nào giờ đã đổi tên
Từ khi tim ta thành cụi già
Từ khi pháo nào tiển em đi
 
 
Hỏi ai chiều Chúa Nhật buồn
Hỏi ai khi đường phố không em
Hỏi ai chiều Chúa Nhật buồn
Hỏi ai khi đường phố không em
 
Quán nào giờ đã vắng em
Ngày xưa đôi ta ngồi cùng bàn
Nhìn em uống cạn nước chanh tươi
Nhìn em nhìn em ta tự hỏi ta rằng
Mái tóc huyền có gì ta đấm say
Có gì ta đấm say
 
 
Hỏi ai chiều Chúa Nhật buồn
Hỏi ai khi đường phố không em
Hỏi ai chiều Chúa Nhật buồn
Hỏi ai khi đường phố không em
 
 
Am X02210
Dm7 XX0211
F 133211
E 022100
C X32010
Dm XX0231
E7 020100
A X02220
Gbm 244222
D XX0232

To play the this songs, including Hỏi Ai by Triết Thương by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.