If you are searching for Chiến sĩ của lòng em ukulele chords, you’ve come to the right site.
You can play versatile instrument Chiến sĩ của lòng em using ukulele or guitar.
This song by Trịnh Văn Ngân can also be played by that instruments.
=

Chiến sĩ của lòng em chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chiến sĩ của lòng em by Trịnh Văn Ngân Ukulele Chords


1. Đôi tám em vừa đương lúc hé hoa tươi
Chỉ thắm rình se, nhắn mối nhờ mai
Giàu, khó, sang, hèn, nào có dám chê ai
Nhưng tơ duyên em vẫn chưa ràng mối

2. Ai biết đâu lòng em vẫn ước mơ chi!
Mộng hão huyền mơ vẫn vơ tình si?
Bạc lắm tiền nhiều, quyền quý với cao sang
Trong thâm tâm em nào em đâu có màng

ĐK: Khi nước nhà phút ngả nghiêng
Em mơ người trai anh dũng
Mang thân thế hiến giang san
Chí quật cường hiên ngang

3. Chiến sĩ của lòng em đắm đuối ước
Ở chiến trường xa dãi nắng dầm mưa
Nhịp bước oai hùng chàng tiến trong tim em
Trong khi vang ca say theo chiến thắng

To play the most songs, including Chiến sĩ của lòng em by Trịnh Văn Ngân by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.