If you are searching for Hãy Ôm Em Một Lúc Đi Anh ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Hãy Ôm Em Một Lúc Đi Anh using ukulele or guitar.
This song by Trương Quang Lộc can also be played by that instruments.
=

Hãy Ôm Em Một Lúc Đi Anh chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hãy Ôm Em Một Lúc Đi Anh by Trương Quang Lộc Ukulele Chords


Hãy ôm em một lúc đi anh
Để giờ đây chia cách hai người
Để đường may xa phết nhau rồi
Hạnh phúc buồn hạnh phúc đi hoang
Tình yêu buồn tình cũng lang thang.
 
Hãy hôn em lần nữa đi anh
Để tình trong giây phút ngọt ngào
Để con tim thổn thức dâng trào
Biết có còn chung bước đường thương
Hay yêu là thành cát hoang đường.
 
Đk:
Biết đâu ngày sau tình có thay màu
Mai không có anh em không còn ai búi tóc
Mai nếu không có anh cút nét yêu thương chẳng còn.
 
Lắng nghe tình đầu trong tiếng yêu đầu
 
Mai nếu không có anh em không còn ai trách móc
Mai nếu không có anh chẳng biết tìm ai để nhờ
Lắng nghe tình đầu từ tiếng yêu đầu.

To play the this songs, including Hãy Ôm Em Một Lúc Đi Anh by Trương Quang Lộc by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

If you are searching for Hãy Ôm Em Một Lúc Đi Anh ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Hãy Ôm Em Một Lúc Đi Anh using ukulele or guitar.
This song by Trương Quang Lộc can also be played by that instruments.
=

Hãy Ôm Em Một Lúc Đi Anh chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hãy Ôm Em Một Lúc Đi Anh by Trương Quang Lộc Ukulele Chords

Hãy ôm em một lúc đi anh
Để giờ đây chia cách hai người
Để đường may xa phết nhau rồi
Hạnh phúc buồn hạnh phúc đi hoang
Tình yêu buồn tình cũng lang thang.
 
Hãy hôn em lần nữa đi anh
Để tình trong giây phút ngọt ngào
Để con tim thổn thức dâng trào
Biết có còn chung bước đường thương
Hay yêu là thành cát hoang đường.
 
Đk:
Biết đâu ngày sau tình có thay màu
Mai không có anh em không còn ai búi tóc
Mai nếu không có anh cút nét yêu thương chẳng còn.
 
Lắng nghe tình đầu trong tiếng yêu đầu
 
Mai nếu không có anh em không còn ai trách móc
Mai nếu không có anh chẳng biết tìm ai để nhờ
Lắng nghe tình đầu từ tiếng yêu đầu.

To play the most songs, including Hãy Ôm Em Một Lúc Đi Anh by Trương Quang Lộc by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

If you are looking for Hãy Ôm Em Một Lúc Đi Anh ukulele chords, you already visit to the right place.
You can play versatile instrument Hãy Ôm Em Một Lúc Đi Anh using ukulele or guitar.
This song by Trương Quang Lộc can also be played by that instruments.
=

Hãy Ôm Em Một Lúc Đi Anh chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hãy Ôm Em Một Lúc Đi Anh by Trương Quang Lộc Ukulele Chords


Hãy ôm em một lúc đi anh
Để giờ đây chia cách hai người
Để đường may xa phết nhau rồi
Hạnh phúc buồn hạnh phúc đi hoang
Tình yêu buồn tình cũng lang thang.
 
Hãy hôn em lần nữa đi anh
Để tình trong giây phút ngọt ngào
Để con tim thổn thức dâng trào
Biết có còn chung bước đường thương
Hay yêu là thành cát hoang đường.
 
Đk:
Biết đâu ngày sau tình có thay màu
Mai không có anh em không còn ai búi tóc
Mai nếu không có anh cút nét yêu thương chẳng còn.
 
Lắng nghe tình đầu trong tiếng yêu đầu
 
Mai nếu không có anh em không còn ai trách móc
Mai nếu không có anh chẳng biết tìm ai để nhờ
Lắng nghe tình đầu từ tiếng yêu đầu.

To play the this songs, including Hãy Ôm Em Một Lúc Đi Anh by Trương Quang Lộc by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.