If you are searching for Mặt trái của sự thật ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Mặt trái của sự thật using ukulele or guitar.
This song by Tuấn Nguyễn can also be played by that instruments.
=

Mặt trái của sự thật chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mặt trái của sự thật by Tuấn Nguyễn Ukulele Chords


1. Người ta nói em yêu tôi người ta nói em thương tôi
Bên tôi vui buồn sớt chia
Người ta thấy em bên tôi và người ta ước mong như tôi
Xem tôi là người hạnh phúc.

2. Mà người ta đâu có hay lòng tôi như vỡ tan
Vẫn vui tươi bên người yêu
Mặc cho em luôn thản nhiên và mặc cho em đang đóng phim
Một cuốn phim cho bao người xem.

ĐK:
Chỉ là hình thức em quan tâm tôi như người yêu
Trước mắt thế gian đâu ai hay biết một sự thật
Rằng em không yêu tôi, rằng em không thương tôi
Em chỉ xem tôi như một tấm bia chắn.

Tội nghiệp cho tôi bơ vơ cô đơn trong màn đêm
Khi biết em say mê trong tim một bóng hình
Người mà em luôn yêu thương người cho em bao giấc mơ
Những giấc mơ của hai người đàn bà.

To play the this songs, including Mặt trái của sự thật by Tuấn Nguyễn by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

If you are searching for Mặt trái của sự thật ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Mặt trái của sự thật using ukulele or guitar.
This song by Tuấn Nguyễn can also be played by that instruments.
=

Mặt trái của sự thật chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mặt trái của sự thật by Tuấn Nguyễn Ukulele Chords

1. Người ta nói em yêu tôi người ta nói em thương tôi
Bên tôi vui buồn sớt chia
Người ta thấy em bên tôi và người ta ước mong như tôi
Xem tôi là người hạnh phúc.

2. Mà người ta đâu có hay lòng tôi như vỡ tan
Vẫn vui tươi bên người yêu
Mặc cho em luôn thản nhiên và mặc cho em đang đóng phim
Một cuốn phim cho bao người xem.

ĐK:
Chỉ là hình thức em quan tâm tôi như người yêu
Trước mắt thế gian đâu ai hay biết một sự thật
Rằng em không yêu tôi, rằng em không thương tôi
Em chỉ xem tôi như một tấm bia chắn.

Tội nghiệp cho tôi bơ vơ cô đơn trong màn đêm
Khi biết em say mê trong tim một bóng hình
Người mà em luôn yêu thương người cho em bao giấc mơ
Những giấc mơ của hai người đàn bà.

To play the this songs, including Mặt trái của sự thật by Tuấn Nguyễn by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.