If you are searching for Tình thu phai đi ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Tình thu phai đi using ukulele or guitar.
This song by Võ Tịnh Trí can also be played by that instruments.
=

Tình thu phai đi chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình thu phai đi by Võ Tịnh Trí Ukulele Chords

Một mình đi mãi con đường xa
Buổi chiều tím ngắt linh hồn ta
Để lòng luyến tiếc khung trời
Nhớ mãi bóng hình em bao ngày tháng rồi xa mãi
Về đâu hỡi người yêu dấu.

Tình mình cũng như chiếc lá rơi
Lạnh lùng bên dòng nước cuốn trôi
Đường đời biết nhau trên ngàn lối
Nhớ nhau bao nổi trôi
Mùa thu đến tình xa khuất
Người yêu dấu bao giờ quên.

Khi lòng bâng khuâng sầu
Khi buồn vu vơ tình
Khi mùa thu sang
Chợt nhớ bóng tới hình xưa
Người đã vắng bao ngày qua
Tình cứ ngỡ như còn đó
Thắm thiết như mùa xuân
Tình thu chết trong lặng câm
Mùa thu đến rồi tình phai.

To play the this songs, including Tình thu phai đi by Võ Tịnh Trí by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.