If you are looking for Con rồng Việt Nam ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Con rồng Việt Nam using ukulele or guitar.
This song by Vy Nhật Tảo can also be played by that instruments.
=

Con rồng Việt Nam chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Con rồng Việt Nam by Vy Nhật Tảo Ukulele Chords

1. Con rồng Việt Nam vẫn sống mãi trong tâm hồn Việt Nam
Uốn quanh Biển Đông theo cha ông suốt bốn nghìn năm
Từ thủa cha ông đi dựng cờ từ thủa Thăng Long đi mở cờ
Non sông thiêng liêng cháu con Đại Việt.

2. Con rồng Việt Nam đã đi qua bao cuộc chiến tranh
Bay dọc Trường Sơn theo cha ông chiến thắng ngoại xâm
Truyền thống năm xưa ôi tự hào dòng máu tiên long nghe cuộn trào
Hồn thiêng sông núi xin giữ trọn lòng người Việt Nam

ĐK: Rồng bay từ Bắc vào Nam
Rồng bay bay ra biển lớn
Cho hôm nay đây quê ta rộn
Câu hát yêu thương anh em một nhà
Tay nắm tay, vai sát vai
Cùng hát lên bài hát quê hương

Rồng bay từ mái đình xưa
Buồn trông hồn người xa xứ
Thêm yêu quê hương thêm yêu nòi giống
Dòng máu trong tim đưa ta về nguồn
Cùng bay theo con rồng con rồng Việt Nam

To play the most songs, including Con rồng Việt Nam by Vy Nhật Tảo by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.