Cầu Mirabeau (Le Pont Mirabeau) by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Cầu Mirabeau (Le Pont Mirabeau) ukulele chords, you already visit to the right place.
You can play versatile instrument Cầu Mirabeau (Le Pont Mirabeau) using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Cầu Mirabeau (Le Pont Mirabeau) chords has Tango rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cầu Mirabeau (Le Pont Mirabeau) by Ukulele Chords


1. Sông Seine nước chảy qua cầu
Cuộn tình ta biết đi về đâu
Có cần nhớ đến không anh
Niềm vui sao nỗi buồn tênh ngậm ngùi

2. Đêm sang giờ cũng điểm rồi
Ngày đi chỉ còn một mình ta
Những bàn tay ở trong tay
Và ai giáp mặt cùng ai trên cầu

ĐK: Dưới cầu tay chảy về đâu
Về đâu ánh mắt nhìn nhau muôn đời
Đêm sang giờ cũng điểm rồi
Ngày đi chỉ một mình ta nơi này

Khác chi dòng nước chảy dài
Tình yêu đi mất không về một hai
Cuộc đời sao quá lê thê
Ước mê thì cũng cùng mê dậy trời

Ngày qua rồi lại qua ngày
Duyên xưa có lấp cho đầy bằng không
Tình đâu về nữa mà mong
Dưới cầu nay vẫn một dòng sông trôi

Tình đâu về nữa mà mong
Dưới cầu nay vẫn một dòng sông trôi
Đêm sang giờ cũng điểm rồi
Ngày đi chỉ một mình ta nơi này

To play the most songs, including Cầu Mirabeau (Le Pont Mirabeau) by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *