Cầu nguyện cho nhau by Hồng Vân Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Cầu nguyện cho nhau ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Cầu nguyện cho nhau using ukulele or guitar.
This song by Hồng Vân can also be played by that instruments.
=

Cầu nguyện cho nhau chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cầu nguyện cho nhau by Hồng Vân Ukulele Chords

1. Con xin Đức tin Chúa ở trên trời
Chúa ở trên trời ban phước gia ơn
Chồng con vì nước ra đi
Từ lâu mà vẫn chưa về
Xin được niềm tin ơn Chúa
 
2. Con xin Đức tin chúa ở trên trời
Chúa ở trên trời ban phước gia ơn
Tuổi con còn bé ngây thơ
Học không học khéo chưa đầy
Thương người cha vắng bao ngày
 
ĐK: Chúa ơi, đời con đã buồn nhiều
Khổ đau chất đủ điều
Trong đời con không thiếu
Chúa ơi! cầu xin ánh đèn trời
Ngài soi sáng trần đời
Cho đời con được vui
 
3. Con xin Đức tin Chúa ở trên trời
Chúa ở trên trời ban phước gia ơn
Cầu xin được hết đao binh
Người vui rạng ánh thanh bình
Quây quần trong mái gia đình

To play the most songs, including Cầu nguyện cho nhau by Hồng Vân by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *