Chắc Anh Phải Tu Ngàn Kiếp Mới Được Em Yêu by Thiên Ngôn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chắc Anh Phải Tu Ngàn Kiếp Mới Được Em Yêu ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Chắc Anh Phải Tu Ngàn Kiếp Mới Được Em Yêu using ukulele or guitar.
This song by Thiên Ngôn can also be played by that instruments.
=

Chắc Anh Phải Tu Ngàn Kiếp Mới Được Em Yêu chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chắc Anh Phải Tu Ngàn Kiếp Mới Được Em Yêu by Thiên Ngôn Ukulele Chords

Cảm ơn trời đã se duyên này, để ta có nhau ngày hôm nay!
Ngay lúc này, ở nơi đây, hạnh phúc, cùng Cô gái tuyệt vời anh yêu
Đã bao lần bão giông qua rồi! Chẳng thể thổi bay tình đôi ta!
Em vẫn yêu anh, và anh vẫn yêu em! Đến tận bây giờ…
 
Chắc anh phải tu ngàn kiếp, mới được yêu em
Và chắc anh phải tu vạn kiếp, mới được lấy em
Phút giây này, hãy nắm tay anh! Em nhé…
Chắc anh phải tu ngàn kiếp, mới được em yêu!
Và chắc em phải tu vạn kiếp, mới được em lấy!
To tròn hạnh phúc giờ đây! Ta mãi là của nhau!
Mãi là của nhau!

To play the this songs, including Chắc Anh Phải Tu Ngàn Kiếp Mới Được Em Yêu by Thiên Ngôn by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.