Chẳng Muốn Rời Sa by LyLy Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chẳng Muốn Rời Sa ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Chẳng Muốn Rời Sa using ukulele or guitar.
This song by LyLy can also be played by that instruments.
=

Chẳng Muốn Rời Sa chords has Fox rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chẳng Muốn Rời Sa by LyLy Ukulele Chords

Verse:
Có một chú bé con, người trông bé tí hon
Có một chú bé con đôi mắt xoe tròn
Bên mẹ khi nắng lên, cùng mẹ đi ra vườn
Lúc nào cũng ở bên, người gì đâu dễ thương
 
Đó là Sa, saranghae saranghe
Đó là Sa, saranghae saranghe
 
ĐL:
Khi Sa cười, cô cũng cười. Lúc Sa buồn cô khóc theo Sa
cô thương Sa nhất nhà, vì Sa đáng yêu nhất
Mong sau này, Sa sẽ cười, mãi luôn cười một chú bé ngoan quá
người chở che cho mẹ, là người tâm sự với cha
 
Verse:
Sa chẳng hay khóc nhè, lại làm xấu suốt ngày
Tinh nghịch nhưng rất vâng lời, là la lá la
 
Đó là Sa, saranghae saranghe
Đó là Sa, saranghae saranghe
 
ĐK:
Khi Sa cười, cô cũng cười. Lúc Sa buồn cô khóc theo Sa
cô thương Sa nhất nhà, vì Sa đáng yêu nhất
Mong sau này, Sa sẽ cười, mãi luôn cười một chú bé ngoan quá
người chở che cho mẹ, là người tâm sự với cha

To play the this songs, including Chẳng Muốn Rời Sa by LyLy by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.