Chắp tay sen nở by Chúc Linh Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Chắp tay sen nở ukulele chords, you’ve visit to the right site.
You can play versatile instrument Chắp tay sen nở using ukulele or guitar.
This song by Chúc Linh can also be played by that instruments.
=

Chắp tay sen nở chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chắp tay sen nở by Chúc Linh Ukulele Chords

1. Chắp tay nhất tâm niệm Phật
Yêu thương nồng ấm nơi ta
Lắng nghe lời Phật dạy
Nụ cười rạng rỡ trên môi

Chắp tay núi rừng xanh tươi
Chắp tay lúa đồng reo vui
Mênh mông gió lành biển lặng
Cao cao toả ánh trăng vàng

2. Chắp tay nhất tâm niệm Phật
Quanh ta dịu ngát hương từ
Lắng nghe lời Phật dạy
Nhà nhà hạnh phúc an vui

Chắp tay xoá bỏ oan khiên
Chắp tay buông xả hận thù
Thênh thang đường đời vô tận
Loanh quanh trong cõi vô thường

ĐK: Chắp tay hoa sen đua nở
Trăng sao toả chiếu
Tỏ rạng mười phương
Như suối sông, về biển lớn
Xoá bão tan vào hư không

Chắp tay thân tâm hoan hỷ
Chơn như tuệ giác
Nhìn hiểu mà thương
Luôn cảm thông, lòng vị tha
Pháp giới vô biên vô lượng

3. Chắp tay nhất tâm niệm Phật
Quê hương giọt nắng chan hoà
Lắng nghe lời Phật dạy
Vườn nhà rộn khúc mưa sa

Chắp tay đất trời đơm hoa
Chắp tay nhân loại hoan ca
Nam mô A Di Đà Phật
Xa xa vang tiếng chuông chùa

To play the most songs, including Chắp tay sen nở by Chúc Linh by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.