Chạy Mưa by Phạm Toàn Thắng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chạy Mưa ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Chạy Mưa using ukulele or guitar.
This song by Phạm Toàn Thắng can also be played by that instruments.
=

Chạy Mưa chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chạy Mưa by Phạm Toàn Thắng Ukulele Chords


Chạy mưa chạy mưa tôi đã biến mình thành
một thằng ngốc lang thang trên đường
Chạy mưa chạy mưa tôi đã thấy người người
chen lấn xô nghiêng ngang dọc
 
Thấy.. …… người đang ướt,
mình đang ướt, đời bỗng chốc ướt nhẹp giống mình
thấy… ….. người vội vã,
đời vội vã chạy theo những suy tư mãi
 
Nép mình vào tận trong cơn mưa ấy
để thấy tôi như thế này
Thành thật thả mình vào trong cơn gió xoáy
tôi hóa ngây dại
Tiếng người vội vàng chạy mưa nhanh trên phố
người vẫn đi qua đi lại
Bỗng chợt giật mình nhận ra tôi nhỏ
vẫn đứng giấu mình trong mưa.

To play the this songs, including Chạy Mưa by Phạm Toàn Thắng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.