Chênh vênh by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chênh vênh ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Chênh vênh using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Chênh vênh chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chênh vênh by Ukulele Chords

Em ơi buồn làm chi thức làm chi tình yêu là những
Anh ơi sầu biệt ly một người đi tình yêu là thế đó
Ai cũng có một dòng sông
Dòng sông thương để nhớ dòng sông trôi để buồn
Và một con đường nhiều lối rẽ chênh vênh

Câu thơ như vô tình người ơi như vô hình
Gieo vào lòng em những đêm không ngủ
Chênh vênh quên chênh vênh buồn
Hoài niệm chập chờn nỗi nhớ chênh vênh

Sao đêm nay anh thấy buồn tênh
Thuyền xa bến nơi đâu em ngóng đợi
Nghiêng đêm về chờ ai trong giấc mộng
Chênh vênh nào vương vấn mãi lòng nhau

Dòng sông ơi ai nào biết nông sâu
Là con gái tình duyên đâu bến bờ
Cứ mải mê tìm bờ vai nương tựa
Bờ vai nào nương tựa những chênh vênh.

To play the most songs, including Chênh vênh by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.