Chỉ Cần Độ Nàng Chẳng Cần Độ Ta by Khánh Đơn Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Chỉ Cần Độ Nàng Chẳng Cần Độ Ta ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Chỉ Cần Độ Nàng Chẳng Cần Độ Ta using ukulele or guitar.
This song by Khánh Đơn can also be played by that instruments.
=

Chỉ Cần Độ Nàng Chẳng Cần Độ Ta chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chỉ Cần Độ Nàng Chẳng Cần Độ Ta by Khánh Đơn Ukulele Chords

Phật ở trên cao nghe được không
Lời kinh ta tụng trong bi thương
Một kiếp người dở dang đã trót nhiều trái ngang
Xin độ nàng sẽ luôn bình an
 
Ngày tháng ta nương thân chùa này
Và tụng kinh gõ mõ bấy lâu
Nào biết rằng kiếp nao, mình vẫn nợ cố nhân
Mong phật nghe thấu cho lời cầu xin…
 
Hồng nhan xưa biến tan trong chiều mưa
Mộng tan vỡ kiếp nao luân hồi gặp nhau?
Phật sao không lắng nghe lòng để mỗi đứa một đường
Nghẹn ngào buông cà sa trở về nhân gian
 
Độ cho ta cớ sao không độ nàng
Vì người, hoa đã rơi khi đang còn xanh
Hỏi phật sao nỡ vô tình, để ái ố đau lòng
Chỉ cần độ nàng chẳng cần người độ ta…

To play the most songs, including Chỉ Cần Độ Nàng Chẳng Cần Độ Ta by Khánh Đơn by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *