Chỉ Là Em Thôi by Nguyễn Ngọc Thiện Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Chỉ Là Em Thôi ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Chỉ Là Em Thôi using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Ngọc Thiện can also be played by that instruments.
=

Chỉ Là Em Thôi chords has Fox rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chỉ Là Em Thôi by Nguyễn Ngọc Thiện Ukulele Chords

Ai gọi em ” này cô bé kia ơi”
Em làm ngơ, ghét ghét quá đi thôi
Ai bảo em ” này người lớn kia ơi”
Em quay đầu, không thèm nghe câu nào.
 
Em chỉ là em thôi không bé mà không lớn
Bé hay bị la mắng lớn hay buồn xa xôi.
Em chỉ là em thôi chẳng là gì đâu nhé
Bởi em không còn nhưng lớn thì còn lâu.
Cho dù chỉ một câu cũng xin đừng gọi thế
Người lớn hay cô bé không phải là em đâu.

To play the this songs, including Chỉ Là Em Thôi by Nguyễn Ngọc Thiện by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.