Chị và em by Vũ Đức Sao Biển Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Chị và em ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Chị và em using ukulele or guitar.
This song by Vũ Đức Sao Biển can also be played by that instruments.
=

Chị và em chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chị và em by Vũ Đức Sao Biển Ukulele Chords

Thoáng trên sông dài lẻ loi con thuyền
Sớm hôm qua lại đi bán từng mớ rau trái bầu
Má ba qua đời chị phải đụm bọc nuôi đứa em nên người.

Chị Hai ơi từng lúc sinh ra chị đã thương em rồi
Bao năm tay bế tay bồng
Má ba ta nghèo chị nhường em ăn học
Dãi nắng dầm mưa chị buôn bán ven sông
Má ba qua đời chị em mình côi cút
Một nắng hai sương mà không thở than một lời
Lòng chị thương em nói không biết sao cho vừa
Tình chị mênh mông nói không biết sao cho vừa.

Chèo một mái chèo người thiếu nữ miền Tây
Đi qua bao nhánh sông bao kinh rạch
Chẳng hề than van cùng ai
Quanh năm lo bán buôn đôi bàn tay tảo tần
Ôi đẹp sao chị tôi tấm áo đơn sơ bạc theo nắng trời
Tiếng hát hy sinh rộng như sông dài.

To play the most songs, including Chị và em by Vũ Đức Sao Biển by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.