Chia xa by Hồng Vân Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chia xa ukulele chords, you have visit to the best site.
You can play versatile instrument Chia xa using ukulele or guitar.
This song by Hồng Vân can also be played by that instruments.
=

Chia xa chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chia xa by Hồng Vân Ukulele Chords

Đêm nay còn gần nhau
Ngày mai cách xa rồi khiến kẻ đi người ở
Đêm nay còn gần nhau
Ngày mai gác trọ này sẽ vắng đi một người

Một người trong bạn tốt
Một người vui cùng sớt buồn thời gánh cả đôi
Một người đêm từng đêm
Cùng nhường chăn sẻ gối bạn thân nhất trên đời

Bao năm ở gần nhau
Gần nhau mến nhau từng hút thuốc chung một điếu
Đêm nay buồn làm sao
Ngày mai tiễn đưa bạn lúc túi không còn tiền

Ngồi nhìn nhau thèm thuốc
Hộp đựng không một điếu bình cạn hết cà phê
Trời nực môi cạn khô
Trà đậm không một tách để vui với bạn hiền

Bên nhau ngồi xuống mình thức suốt một đêm thật dài
Đêm không rượu thơm trà quý nước lạnh uống làm vui
Thân nhau lòng thanh đạm mới chính là đôi bạn nghèo
Thân nhau hàn vi cũng có lúc giàu sang đừng thiếu

To play the most songs, including Chia xa by Hồng Vân by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *