Chiếc Cầu Avignon by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chiếc Cầu Avignon ukulele chords, you’ve visit to the right site.
You can play versatile instrument Chiếc Cầu Avignon using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Chiếc Cầu Avignon chords has Fox rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chiếc Cầu Avignon by Ukulele Chords

Nào mời bạn mau ra xem
Chim đang hót vang chào ngày mới
Ngàn hoa xinh tươi đang lung linh
Khoe hương sắc cùng chim đùa vui.
 
Ta như hoa vui trong nắng
Chim ơi bên chim ta hát vang.
 
Mặt trời hồng trên đôi vai.
Ta hãy hát cho tình thân ái
Cùng chim tung tăng tay trong tay
Ta ca múa gọi báo bình minh.

To play the most songs, including Chiếc Cầu Avignon by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.