Chiên lạc trở về (All we like sheep) by Don Moen Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Chiên lạc trở về (All we like sheep) ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Chiên lạc trở về (All we like sheep) using ukulele or guitar.
This song by Don Moen can also be played by that instruments.
=

Chiên lạc trở về (All we like sheep) chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chiên lạc trở về (All we like sheep) by Don Moen Ukulele Chords

1. Cô đơn bơ vơ, cất bước trong đêm
Tôi như con chiên đi lang thang lạc đường về
Đường đời gập ghềnh, bóng tối vây quanh biết nơi đâu nhà
Con mong ước thấy ánh sáng Chúa trong đêm mịt mù.
Ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối gian nguy Chúa ôi!

Bao nhiêu năm qua con xa Ngài
hôm nay con quay về bên Chúa
Chúa ôi xin Ngài đón con trở về
Bước chân lạc lầm về bên Cha nhân từ yêu thương!

2. Khi xưa Jesus đã đến dương gian
Cam tâm hy sinh để cho tôi sạch mọi tội
Chịu mọi nhọc nhằn chết thế cho tôi ở trên thập hình
Nguyện xin Chúa xóa hết trong con bao tội tình
Và lòng này trọn đời được gần Chúa mãi không rời Chúa ôi!

Trong ơn yêu thương đức nhân từ
Xin đưa chân con về bên Chúa.
Thứ tha lỗi lầm đỡ nâng linh hồn
Dắt đưa con về về trong nơi an bình yêu thương

To play the most songs, including Chiên lạc trở về (All we like sheep) by Don Moen by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.