Chiều hè trên bãi biển by Hoàng Phương Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Chiều hè trên bãi biển ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Chiều hè trên bãi biển using ukulele or guitar.
This song by Hoàng Phương can also be played by that instruments.
=

Chiều hè trên bãi biển chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chiều hè trên bãi biển by Hoàng Phương Ukulele Chords

Một trưa hè trôi êm trôi êm
Trên bãi biển cùng nhau chung bước
Biển xanh xanh trời xanh màu ngọc bích
Cuối tầm nhìn trời nước gặp nhau.

Sóng rời bãi con dã tràng xe cát
Sóng vỗ bờ con chim nhạn vờn bay
Sáng tinh mơ dấu chân người in cát
Nắng chói chang về rát bỏng bàn chân.

Có phải chăng cát giận cát hờn
Chẳng muốn nhận dấu chân em làm kỷ niệm
Để cát bay cát tạo thành hình của sóng
Để ven bờ cát mãi đùa vui.

To play the this songs, including Chiều hè trên bãi biển by Hoàng Phương by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *