Chiêu tình by Nguyễn Hữu Hồng Minh Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chiêu tình ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Chiêu tình using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Hữu Hồng Minh can also be played by that instruments.
=

Chiêu tình chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chiêu tình by Nguyễn Hữu Hồng Minh Ukulele Chords

1. Anh đã đánh mất anh trong em
Như trăng khuyết cuối trời xa
Ôi những tháng năm yêu tình ta
Vẫn nhớ thương về lòng em đau đớn quá.
 
Có những lúc em mơ bình yên
Sao tâm can xé nát điên cuồng
Trong nỗi chết vẫn yêu tình anh
Ướp đêm thiêng vô ngôn bất tận.
 
ĐK:
Hỡi nhánh sầu thương trỗi trên cành đau
Cũng chỉ vì yêu xé tan đời nhau
Hạnh phúc còn chi chỉ thấy biệt ly
Tría tim là gì vết roi vàng cháy.
 
Lời nói phù điêu ẩn trong tình yêu
Phù phép ngàn chiêu dối gian đã nhiều
Thảng thốt trời cao gió mưa thét gào
Anh đã mất em.
 
2. Anh đã đánh mất anh trong em
Như trăng khuyết cuối trời xa
Ôi những tháng năm yêu tình ta
Vẫn nhớ thương về lòng em tha thiết quá.
 
Có những lúc em mơ về anh
Sao trên mi giọt nước mắt ngọt lành
Trong nỗi nhớ vẫn mơ tình anh
Yêu thương là gì sao quá mong manh.
 
ĐK:
Hỡi nhánh sầu thương trỗi trên cành đau
Cũng chỉ vì yêu xé tan đời nhau
Hạnh phúc còn chi chỉ thấy biệt ly
Tría tim là gì vết roi vàng cháy.
 
Lời nói phù điêu ẩn trong tình yêu
Phù phép ngàn chiêu dối gian đã nhiều
Thảng thốt trời cao gió mưa thét gào
Anh đã mất em.

To play the most songs, including Chiêu tình by Nguyễn Hữu Hồng Minh by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.