Chiều trong tù by Nguyễn Đình Toàn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chiều trong tù ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Chiều trong tù using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Đình Toàn can also be played by that instruments.
=

Chiều trong tù chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chiều trong tù by Nguyễn Đình Toàn Ukulele Chords

Chiều trong tù anh nhớ em
Ôi đất trời dường như tấm khăn
Bưng kín đời người trong tối tăm
Phương hướng nào nhìn ra mắt em.

Hàng sóng sầu che mắt sâu
Những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau
Tay xanh nào thầm ra dấu đau
Thay cho lời chào thăm mỗi chiều.

Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng
Ta nghe ta đã dường khác xưa
Tay qua ngang vết hằng năm tháng
Trong đau thương tóc người cứng khô.

Trên hoang vu những vầng mây trắng
Ta nghe ra trong niềm xót xa
Vai em thơm như mùa thu nắng
Vai bao nhiêu máu hồng tình xa.

Chiều trong tù anh nhớ em
Anh trông trời, trời như tấm khăn
Trông quanh mình những hàng khoá câm
Những mắt người quầng thâm cũng trông.

Người nhớ người, hơi nhớ hơi
Trong âm thầm còn ai nhớ ai
Cho mưa lạnh lùng rơi xuống rồi
Cho đêm buồn, một cơn đau dài.

To play the most songs, including Chiều trong tù by Nguyễn Đình Toàn by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.