Chờ by Nguyễn Tân Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chờ ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Chờ using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Tân can also be played by that instruments.
=

Chờ chords has Valse rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chờ by Nguyễn Tân Ukulele Chords

Chờ ai, tiếng mưa chiều nghe nhạt phai
Tháng năm dài không còn ai
Chỉ còn nỗi u hoài

Chờ ai, phím tơ chùng cung đàn phai
Khúc ca buồn buông nhịp sai
Tiếng lòng nào phôi phai

Chờ ai ghé ngang qua đời một lần
Chờ tay nắm đôi môi gần thật gần
Bao mơ ước, như con nước
Hững hờ chẳng đợi chờ

Và cơn mưa kia lại rơi trên lối xưa ai đợi
Giọt mưa rơi nào ai dấu sau tiếng cười
Đưa người về bên dòng suối mới
Quên đời người đánh rơi tình tôi

To play the this songs, including Chờ by Nguyễn Tân by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.