Cho Cùng by Thành Luke Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Cho Cùng ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Cho Cùng using ukulele or guitar.
This song by Thành Luke can also be played by that instruments.
=

Cho Cùng chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cho Cùng by Thành Luke Ukulele Chords

…Cho những gì đã xảy ra cho những điều hy vọng quá
Căng mắt đến khi thấy nhòa
Cho kết cục làm mình khóc cuộc đời đè lên tầm vóc
Để qua hết ta mỉm cười
Chờ hết cho qua. Chờ hết cho qua
Rồi sẽ không xa. Chờ hết…
 
…Cho những gì quan trọng nhất cho những điều ta để mất
Khi có không cảm thấy
Cho nỗi đau không cần nói cho ước muốn tan thành khói
Không biết bao giờ lấy lại
Chờ hết cho qua. Chờ hết cho qua
Rồi sẽ không xa. Chờ hết…

To play the most songs, including Cho Cùng by Thành Luke by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.