Cho đến lúc Chúa trở lại by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Cho đến lúc Chúa trở lại ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Cho đến lúc Chúa trở lại using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Cho đến lúc Chúa trở lại chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cho đến lúc Chúa trở lại by Ukulele Chords

Verse:
Con quyết tiến bước trên đường Chúa đã chọn, cho đến lúc Chúa yêu trở lại vinh quang.
Dẫu đường hẹp, và chông gai, thập tự giá vác trên mình hoài.
 
Con biết trước cuối con đường dấn thân này, con sẽ thấy Chúa yêu trở lại bên con.
Chúa nhân từ đầy hiển vinh, Ngài vui đón rước con vào lòng.
 
Chorus:
Trước lúc Chúa Cứu Thế trở lại thế gian, con xin dâng đời con chăm lo công việc Cha…
Đến lúc Chúa cứu thế trở lại thế gian con xin dâng đời con ngợi khen Giê- xu…
Ngài là Đấng con hằng dấu yêu! Giê-xu Christ là Vua hiển vinh.
Ngài là Đấng con hằng dấu yêu! Trên trần gian, Cứu Chúa đời đời.
 
P/s: Khi nào có video hướng dẫn đàn mình sẽ cập nhật ở phần comment bên dưới ^_^

To play the most songs, including Cho đến lúc Chúa trở lại by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.