Cho mùa thu đã mất by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Cho mùa thu đã mất ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Cho mùa thu đã mất using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Cho mùa thu đã mất chords has Boston rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cho mùa thu đã mất by Ukulele Chords

Rơi trên lối về chiều thu vàng lá
Gió lùa xao xác gió về tan nát lòng mây ơi
Một mùa thu rơi trong tàn úa
Nghe tình đã chết trong mắt hững hờ
Nghe hồn đang khóc khi lòng chợt ngất cơn say

Có mùa thu đi không ngoảnh mặt
Có mùa ngâu đi về viễn xứ
Lãng đãng một trời mưa bay
Hiu hắt một ngọn heo may
Thôi hết một thời mê say mùa thu ấy
gió cuốn ngày dài lê thê
Đã hết tuổi đời đam
Em nhé còn lại trong ta chút

Mùa thu ơi em đâu còn nữa
Ta cũng hết thu tuổi đời
Mùa thu ơi tiếng gầm vô vọng
Gửi hư không gửi cõi vô cùng

To play the most songs, including Cho mùa thu đã mất by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *