Cho nhau một lần by Ngọc Trọng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Cho nhau một lần ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Cho nhau một lần using ukulele or guitar.
This song by Ngọc Trọng can also be played by that instruments.
=

Cho nhau một lần chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cho nhau một lần by Ngọc Trọng Ukulele Chords

Bước anh xa rồi, trần gian thương nhớ khôn nguôi
Bóng anh xa rồi, đời em buốt giá đơn côi
Ước mơ bao lần, tưởng như em đã yên vui
Đắng cay bao lần, tình ta sao mãi chôn vùi

Hãy yêu nhau đi, anh ơi hãy yêu sâu đậm
Mắt môi còn hồng, tình yêu sẽ ngát hương nồng
Cho nhau thật đầy, rồi mai ta không còn đây
Nụ hôn ngất ngây, đêm nay ta cùng tỏ bày

Hãy yêu nhau đi, dù tình ước mơ không trọn
Hãy yêu nhau đi, đêm nay gần gũi nhau hơn
Hãy yêu một lần, mặc đời còn giông bão
Hãy yêu một lần, rồi ta sẽ xa nhau

To play the this songs, including Cho nhau một lần by Ngọc Trọng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.