Chốn cũ by Nguyễn Tâm Hàn Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Chốn cũ ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Chốn cũ using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Tâm Hàn can also be played by that instruments.
=

Chốn cũ chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chốn cũ by Nguyễn Tâm Hàn Ukulele Chords


Chiều buông xứ Huế xưa đẹp lắm
Tôi nhớ nhà em ở cuối đường
Ngang sông có một cây cầu trắng
Nước cuốn bèo trôi lắm vấn vương.

Nhà nàng có một giàn hoa
Em đứng soi gương xõa tóc thề
Tiếng sáo nhà ai vang vọng lại
Đưa hồn lữ khách đắm sông mê.

Chiều êm êm dòng Hương nước trôi lững lờ
Thuyền trên sông chèo khua nước trong trời
Hồn lâng lâng nhìn theo dáng em dịu dàng
Bờ vai tóc hôn nhẹ nhàng
Niềm ngây ngất vấn vương cung đàn.

Tôi ra đi cuối nơi chân trời
Lòng luôn mơ về nơi chốn cũ
Hình bóng dáng em xưa
Còn đây mãi trong tôi không nhòa.

Chiều nay mây tím giăng nhiều quá
Xao xuyến trong lòng nhớ chốn xưa
Trăng nước Thùy Dương xa vời vợi
Niềm thương nơi ấy chẳng phai mờ.

To play the most songs, including Chốn cũ by Nguyễn Tâm Hàn by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.