Chú Cuội Chơi Trăng by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chú Cuội Chơi Trăng ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Chú Cuội Chơi Trăng using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Chú Cuội Chơi Trăng chords has Fox rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chú Cuội Chơi Trăng by Ukulele Chords

Intro:(Bm-D-G-A-D) x2  
Chú cuội chơi trăng, tình răng tình răng chú cuội ,
Chú cuội chú cuội chơi trăng. Ngàn năm ngàn năm vẫn thế
Chơi trăng chơi trăng dông dài, chơi trăng dông dài,
Cuội hỡi cuội hỡi cuội ơi, cuội hỡi hỡi cuội ơi.
(dạo intro lần nữa)
Ơi à ới à, ơi à ới à.
Vui cảnh đồng quê ban khi, vui cảnh đồng quê.
Bỗng đâu cuội muốn lên tiên, lên tiên thoát trần.
Ai ngờ,lên trăng cuội ngồi cuội ngồi gốc đa ,
Một mình ngậm ngùi xót xa.
Đói lòng chẳng có gì ăn, chúng bạn chẳng có mà chơi
Cuội ơi rau cháo thương nhau còn hơn lên tới cung trăng mà ngồi 1 mình..

To play the most songs, including Chú Cuội Chơi Trăng by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *