Chú Heo Lười by Nguyễn Văn Hiên Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chú Heo Lười ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Chú Heo Lười using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Văn Hiên can also be played by that instruments.
=

Chú Heo Lười chords has Fox rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chú Heo Lười by Nguyễn Văn Hiên Ukulele Chords

Ụt ụt ụt, ụt ụt ụt
Có chú heo con ủn ỉn kêu hoài
Ăn suốt ngày rồi nằm phễnh cái bụng ra
Chú heo ơi sao mà làm biếng quá
Em biết rồi không được giống như heo
Để bạn bè đừng có chê cười
Ê con heo lười, …lêu lêu

To play the most songs, including Chú Heo Lười by Nguyễn Văn Hiên by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.