Chúa đến tìm con by Lm. Nguyễn Duy Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chúa đến tìm con ukulele chords, you’ve visit to the right site.
You can play versatile instrument Chúa đến tìm con using ukulele or guitar.
This song by Lm. Nguyễn Duy can also be played by that instruments.
=

Chúa đến tìm con chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chúa đến tìm con by Lm. Nguyễn Duy Ukulele Chords


1. Chúa đến tìm con trong thân phận một hài nhi bé nhỏ
Chúa đến tìm con nơi hang lừa một đêm đông lạnh giá
Chúa đến tìm con trong đêm khuya khi con còn ngủ mê
Chúa đến tìm con trong âm u khi tối tăm bao trùm
Trong cô đơn khi con tìm quên lãng

2. Chúa đã về đây khi gian trần còn mải mê với đời
Chúa đã về đây khi con người còn vui trong tội lỗi
Chúa đã về đây khi đam mê đang lung lạc thế gian
Chúa đã về đây trong bơ vơ con bước đi dại khờ
Trong yêu thương con tìm về giấc

ĐK: Hãy đến thờ lạy Chúa nơi hang đá Bê- lem
Ngôi Hai đã sinh ra, ôi tình Chúa thương ta
Hãy đến thờ lạy Chúa, Con Thiên Chúa giáng sinh
Ban ơn phước cho đời ôi tình Chúa cao vời

3. Chúa đến trần gian xin cho được trọn niềm vui tiếng cười
Chúa đến trần gian xin cho người niềm tin yêu nồng cháy
Chúa đã về đây xin bao dung cho con niềm thứ tha
Chúa đã về đây xin cho con luôn vững tin nơi Người
Trong an vui con thuộc về Chúa thôi

To play the most songs, including Chúa đến tìm con by Lm. Nguyễn Duy by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.