Chúa Thương Chúng Ta by LM Thành Tâm Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Chúa Thương Chúng Ta ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Chúa Thương Chúng Ta using ukulele or guitar.
This song by LM Thành Tâm can also be played by that instruments.
=

Chúa Thương Chúng Ta chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chúa Thương Chúng Ta by LM Thành Tâm Ukulele Chords

Dk: Chúa thương chúng ta,
Chúa là Thiên Chúa,
Chúa thương chúng ta,
vì thế Chúa sinh ra.
Chúa thương chúng ta,
Chúa muốn thương ta,
thánh ý của Ngài
luôn luôn thương ta.
 
1. Đâu phải ta ngoan
mà Thiên Chúa mến thương ta,
Đâu phải ta hay để Ngài thương ta,
Nhưng sao nổi lòng
hay thương xót của Ngài,
ngàn đời thời gian không xóa.
 
2. Ai tách ta ra
khỏi lòng mến Chúa chúng ta,
Ai tách ta ra khỏi tình thương kia,
Hay trong lưu đày,
trong bắt bớ gông xiềng,
trần truồng lầm than gươm súng.
 
3. Ai biết xót thương
người nghèo đói sống thê lương,
Ai biết ủi an những người đơn,
Ai hay thương người
hay tha thứ cho người,
Lạy Ngài, Ngài sẽ thương đến.

To play the this songs, including Chúa Thương Chúng Ta by LM Thành Tâm by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *