Chúc Mừng Năm Mới by Hồ Quang Hiếu Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Chúc Mừng Năm Mới ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Chúc Mừng Năm Mới using ukulele or guitar.
This song by Hồ Quang Hiếu can also be played by that instruments.
=

Chúc Mừng Năm Mới chords has Pop rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chúc Mừng Năm Mới by Hồ Quang Hiếu Ukulele Chords

Mùa xuân sang ta chúc nhau
Bao ước muốn bao hy vọng
Cùng rủ nhau mau bay về
Khắp trên môi cười xinh tươi
Ta chúc [Dm/F]nhau những [A/E] lời chúc lành
Ước mong tết [Dm/F]này tiếng [A/E] cười khắp trời
 
Mùa xuân sang ta chúc nhau
Năm mới đến mong bao người
Hạnh phúc ơi xin bay về
Xoá tan bao buồn lo âu
Ta nhấc [Dm/F]cạn chén [A/E] rượu ấm lòng
Chúc nhau những [Dm/F]lời ước [A/E] hẹn thấm nồng
 
Mùa xuân sang ta chúc nhau
Cho ước muốn bay cao vời
Cùng nỗi vui luôn bên người
Xoá ưu tư dài đêm Đông
Ta hãy [Dm/F]cùng chúc [A/E] mừng Xuân về
Ước mong tết [Dm/F]này mỗi [A/E] nhà phát tài

To play the this songs, including Chúc Mừng Năm Mới by Hồ Quang Hiếu by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *