Chút Thư Tình Người Lính Biển (Chút Thư Tình Gửi Người Lính Biển) by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chút Thư Tình Người Lính Biển (Chút Thư Tình Gửi Người Lính Biển) ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Chút Thư Tình Người Lính Biển (Chút Thư Tình Gửi Người Lính Biển) using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Chút Thư Tình Người Lính Biển (Chút Thư Tình Gửi Người Lính Biển) chords has Slow rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chút Thư Tình Người Lính Biển (Chút Thư Tình Gửi Người Lính Biển) by Ukulele Chords

Khi chia tay, anh dạo trên bến cảng,
biển một bên và em một bên.
Biển ồn ào em lại dịu êm,
anh như con tàu lắng sóng từ hai phía.
Biển một bên và em một bên.
Cho dẫu mai đây xa ánh [Am/G#]đèn [Am/G]thành phố,
anh [Am/F#]đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời,
anh vẫn thấy đời không lẻ loi.
Biển một bên và em một bên.
Đất nước gian lao chưa bao [Am/G#]giờ [Am/G]bình yên,
cơn [Am/F#]bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người,
anh đứng gác trời khuya đảo vắng.
Biển một bên và em một bên.
Cho dẫu nơi kia thôi không [Am/G#]còn [Am/G]biển nữa,
không [Am/F#]có em yêu anh chỉ còn với cỏ.
cho dẫu thế thì anh vẫn nhớ:
biển một bên và em một bên.

To play the this songs, including Chút Thư Tình Người Lính Biển (Chút Thư Tình Gửi Người Lính Biển) by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *