Chuyện của lá by Líulóo Đào Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chuyện của lá ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Chuyện của lá using ukulele or guitar.
This song by Líulóo Đào can also be played by that instruments.
=

Chuyện của lá chords has Valse rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chuyện của lá by Líulóo Đào Ukulele Chords


Nghe trong Lá tiếng ai thở than
Nghe trong Gió tiếng ai hỏi han
“Lá ơi em còn tiếc thay làm chi nữa?
Trên cao Lá vẫn đang đùa reo
“Ôi thôi những tháng năm còn đâu
rơi sâu mình xuống nơi ngàn sầu
 
… Này Lá em à
Dẫu mai , thì Cành vẫn thương em ngàn sau nữa
Đừng khóc, đừng buồn cho thần gầy héo khô
Dù bão kia cứ thổi, dẫu cách xa nghìn trùng
 

 
Vì anh , vì ai ? Vì nắng hay vì mưa
Vì những nhớ thương không hẹn trước
Vì những ân tình, trôi đi cùng tháng năm
Vì Lá , vì cành vì chính em

To play the this songs, including Chuyện của lá by Líulóo Đào by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.