Chuyện một đêm đông by Lm. Duy Thiên Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chuyện một đêm đông ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Chuyện một đêm đông using ukulele or guitar.
This song by Lm. Duy Thiên can also be played by that instruments.
=

Chuyện một đêm đông chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chuyện một đêm đông by Lm. Duy Thiên Ukulele Chords

1. Mùa đông nay lại về và Giáng Sinh lại đến
Cho em nhớ chuyện xưa một đêm đông âm u
Sương tuyết rơi rơi đầy phủ khắp Bê- Lem
Một vùng quê bé nhỏ Chúa sinh ra đời
Một hài nhi năm trong máng lừa là vị cứu tinh trần ai

2. Từng đông khi sang mùa chuyện Giáng Sinh ngày cũ
Cho nhân thế niềm vui từng đêm đông đêm đông
Khi tiếng chuông giáo đường vọng khắp nhân gian
Ngàn vì sao sáng ngời đón Chúa ra đời
Người đem đến ngàn muôn phú́c lành cả trần thế đang mong chờ

ĐK: Hôm nay dương gian mừng con Chúa sinh ra đời
Em không mong chi chỉ xin chúa cho một điều
Là xin cho tương lai ngày mai luôn an vui
Bắc nam một nhà người người thương mến nhau
Sống trong thanh bình tình người mãi lên ngôi

3. Mùa đông nay lại về trần thế vui mừng đón
Ngôi hai xuống trần gian bầy em thơ tung tăng
Vui đón chúa ra đời đèn sáng trên tay
Người người vui tiếng cười, Chúa cao trên trời
Nhìn dương gian niềm tin sáng ngời nụ cười thắm trên môi hồng

To play the most songs, including Chuyện một đêm đông by Lm. Duy Thiên by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *