Chuyện tình không suy tư by Tâm Anh Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chuyện tình không suy tư ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Chuyện tình không suy tư using ukulele or guitar.
This song by Tâm Anh can also be played by that instruments.
=

Chuyện tình không suy tư chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chuyện tình không suy tư by Tâm Anh Ukulele Chords

1. Tình yêu mới vừa hôm qua, mà nay mắt trông mắt cay
Lệ nhòa tan nguồn tin yêu, lệ nhòa trôi cơn mê đầy
Người yêu giờ xa xôi lắm, cướp mất hương yêu
Em khóc cho ai đêm này, ai khóc cho em ngày mai

2. Người yêu khóc tình ngu si, lệ khô đắm môi tím mi
Lệ tràn trôi tình yêu anh, lệ tràn suy tư mang về
Người yêu gầy xanh xao quá, đánh mất thương yêu
Em khóc cho ai đêm này, ai khóc cho em ngày mai

ĐK: Thôi em về , thôi em về
anh hay vô tình, vì em, em còn suy
Xa anh rồi, xa anh rồi còn đâu còn đâu nữa
Tìm đâu mắt môi người yêu

3. Tình yêu sao còn suy tư, người đi đã vui chốn xa
Người tình xa tầm tay em, người tình xa em đi rồi
Người ơi còn thương chi nữa, giết chết thơ ngây
Em khóc cho ai đêm này, ai khóc cho em ngày mai

To play the most songs, including Chuyện tình không suy tư by Tâm Anh by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.