Chuyện tình nàng Tô Thị by Lam Phương Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chuyện tình nàng Tô Thị ukulele chords, you have visit to the best site.
You can play versatile instrument Chuyện tình nàng Tô Thị using ukulele or guitar.
This song by Lam Phương can also be played by that instruments.
=

Chuyện tình nàng Tô Thị chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chuyện tình nàng Tô Thị by Lam Phương Ukulele Chords


1. Quê hương ta, có gương đẹp muôn thuở
Mãi chờ chồng mà hoá đá đầu non
Dù bao năm tuyết sương cùng mưa
Vẫn mong chờ người từ chốn quan san
 
Ngoài trời còn lắm mù sương
Chim rừng say ngủ, gió từng cơn lạnh
Em lo cho chàng một thân đường dài
Núi rừng giăng mắc chông gai
 
Rượu nồng, chàng hãy cạn ly
Biên thùy trấn giữ, quê nhà thiếp vẫn
Chờ câu tương phùng, chờ mong từng ngày
Tin từ biên ải xa xăm
 
2. Từng thu sang, nghe vang vó ngựa ngoài sông
Tưởng đâu bóng chàng núi rừng thanh vắng phủ phàng
Rồi mùa xuân chim ca ngỡ mừng tin mới
Chàng nơi đâu mà trời vẫn mưa ngâu
 
Người theo chiến chinh đường xa
Người đâu có biết nàng ôm nỗi sầu
Bỏ làng bỏ cả nương dâu
Tìm lên núi biếc đỉnh cao mà chờ.
 
Mặc cho thời gian chồng chất cơn đau
Mà lòng nàng chẳng chút lung lây
Cho đến một ngày kia, một ngày quá mỏi mòn
Nhìn con lệ chảy đôi dòng
Thân dù hoá đá, còn mong chồng về

To play the most songs, including Chuyện tình nàng Tô Thị by Lam Phương by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *