Có bao giờ con thấy Chúa by Quốc Hùng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Có bao giờ con thấy Chúa ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Có bao giờ con thấy Chúa using ukulele or guitar.
This song by Quốc Hùng can also be played by that instruments.
=

Có bao giờ con thấy Chúa chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Có bao giờ con thấy Chúa by Quốc Hùng Ukulele Chords

1. Có bao giờ con, tìm thấy Chúa ở nơi phố phường.
Có bao giờ con, tìm thấy Chúa ở nơi góc đường.
Có bao giờ con, tìm thấy Chúa nơi anh em nghèo khó.
Chúa đến với con bằng chính anh em mình.
 
Đk:
Chúa luôn từng ngày dang cánh tay, mong chờ con đến đây.
Rộng đôi tay, lòng bao dung, nhân từ.
Sớt chia từng phần, từng miếng ăn cho người con khó khăn.
Để mong sao người anh em được sống.
 
Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu người nghèo.
Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu người anh em.
Lạy Chúa, xin cho con một quả tim không héo khô
Để con biết, con biết lắng nghe lời Chúa.
 
Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa là cội nguồn
Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa là niềm tin yêu.
Lạy Chúa, xin cho con một quả tim luôn sắt son.
Để con biết, con biết Chúa trong mọi người.
 
2. Có bao giờ con, tìm thấy Chúa ở nơi cuối đường.
Có bao giờ con, tìm thấy Chúa ở nơi pháp trường.
Có bao giờ con, tìm thấy Chúa nơi anh em nghèo đói.
Chúa đã hóa thân vào chính nơi cơ hàn.
 
Đk:
Chúa luôn từng ngày dang cánh tay, mong chờ con đến đây.
Rộng đôi tay, lòng bao dung, nhân từ.
Sớt chia từng phần, từng miếng ăn cho người con khó khăn.
Để mong sao người anh em được sống.
Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu người nghèo.
Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu người anh em.
Lạy Chúa, xin cho con một quả tim không héo khô
Để con biết, con biết lắng nghe lời Chúa.
 
Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa là cội nguồn
Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa là niềm tin yêu.
Lạy Chúa, xin cho con một quả tim luôn sắt son.
Để con biết, con biết Chúa trong mọi người.

To play the most songs, including Có bao giờ con thấy Chúa by Quốc Hùng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.