Cô Bé Ngồi Bên Cửa Sổ by chu lê minh Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Cô Bé Ngồi Bên Cửa Sổ ukulele chords, you have visit to the best site.
You can play versatile instrument Cô Bé Ngồi Bên Cửa Sổ using ukulele or guitar.
This song by chu lê minh can also be played by that instruments.
=

Cô Bé Ngồi Bên Cửa Sổ chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cô Bé Ngồi Bên Cửa Sổ by chu lê minh Ukulele Chords


cô bé ngồi bên cửa sổ,
ngồi nhìn mây trắng bay.
Có cô bé cầm cây đàn nhỏ,
hát những bài tình ca.
Có cô bé ngồi bên thềm nhà,
mơ ước về ngày mai.
Cô mong ước ngày mai tuyệt vời,
cho những người cô yêu….
Nắng có vàng,
vàng lên tóc em
Gió có nhẹ,
nhẹ lên tóc em
Xin hãy đưa em đến nơi nào….
Có cô bé ngồi bên cửa sổ,
ngồi nhìn mây trắng bay…
Có cô bé cầm cây đàn nhỏ,
hát những bài tình ca….

To play the most songs, including Cô Bé Ngồi Bên Cửa Sổ by chu lê minh by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *