Cô Bé Tròn Xinh by Trung Thảo Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Cô Bé Tròn Xinh ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Cô Bé Tròn Xinh using ukulele or guitar.
This song by Trung Thảo can also be played by that instruments.
=

Cô Bé Tròn Xinh chords has Disco rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cô Bé Tròn Xinh by Trung Thảo Ukulele Chords


.Một chiều ra phố mặt buồn xo
Mọi người chung quanh thật vội vã
Và họ đi wa chẳng để ý
Nơi đây 1 người buồn xo ………
…Chợt 1 cô gái chạy thật nhanh
Chạm vào nơi đây 1 chàng ngốc
Rồi chàng chợt ngu ngơ chợt nhận thấy
Cô em gương mặt tròn xinh
…Rồi họ chung bước thật gần nhau
Họ cùng ca vang 1 bài hát
Họ cùng chung vui trò cút bắt
Bắt em em bắt anh
Đừng vội cô bé mặt tròn xinh
trái tim anh đã mến em thật nhiều…
Nguyện cùng chung đôi nguyện
rằng mai sau mình sẽ mãi luôn có nhau
Này người em bé mặt tròn xinh
xin đặt bàn tay ấm lên lòng này
Để nhịp tim em và nhịp tim anh
cùng hát khúc I Love You ….

To play the this songs, including Cô Bé Tròn Xinh by Trung Thảo by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.