Cô Độc Vương 2 by Thiên Tú Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Cô Độc Vương 2 ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Cô Độc Vương 2 using ukulele or guitar.
This song by Thiên Tú can also be played by that instruments.
=

Cô Độc Vương 2 chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cô Độc Vương 2 by Thiên Tú Ukulele Chords

Bao đọa đầy kiếp con người
Gieo đắng cay thân trai hao gầy
Quay đầu lại một mình ta nơi xa mịt mờ.
 
Thân mệt nhoài nhưng làm sao ngưng
Đau buồn mấy cũng không khóc òa
Môi cười tươi mà lệ trong tim tháng ngày cứa sâu.
 
ĐK:
Chìm vào men say đi tìm qua khứ ta nỡ bỏ quên nơi muôn trùng khơi
Điếu thuốc mơ hồ làn khói bay mang dáng em vội đến vội đi
Cuộc đời ưu ái thêm phần ngàn nỗi đau men đắng cay nồng làm sao vơi nỗi sầu
Kiếp sau nguyện làm mây trắng được tự do chẳng vấn vương hồng trần.

To play the this songs, including Cô Độc Vương 2 by Thiên Tú by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.