Có Một Chút Cô Đơn by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Có Một Chút Cô Đơn ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Có Một Chút Cô Đơn using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Có Một Chút Cô Đơn chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Có Một Chút Cô Đơn by Ukulele Chords

1. Đêm về trong căn phòng vắng
Nỗi cô đơn chưa bao giờ lắng
Thức một mình, khóc một mình
Lặng thinh trong bốn bức tường.
 
2. Mưa lại rơi, em lại nhớ
Nhớ môi hôn lần đầu gặp gỡ.
Mong từng giờ, ghét đợi chờ
Chỉ xin đừng như cơn mơ.
 
ĐK:
Lòng em vẫn muốn yêu anh
Mà sao chẳng nói nên câu chân thành.
Tại vì em dối lòng mình, em [G/B]đã lỡ lời
Hay là mình dừng lại đây thôi.
 
Chỉ mình em với cô đơn
Nhận ra cần có anh hơn bao giờ.
Chỉ vì chút giận hờn, chỉ vì [G/B]chút ghen tuông.
Nên bây giờ mình xa nhau hơn.
 
[G/B]
 
(1) (2)  (ĐK)
Vây quanh em là cô đơn. [G/B] -

To play the most songs, including Có Một Chút Cô Đơn by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.